Fijn wonen. Met Syndiq, specialisten in VvE beheer.

Advies & beheer in heel Zeeland

Waarom Syndiq?

Syndiq ondersteunt VvE’s met advies en beheer. We nemen zorgen uit handen en helpen op deskundige wijze met het beheer van uw Vereniging van Eigenaren. Onze kernwaarden zijn:

1
Duurzaam

Kijkend naar de korte én lange termijn. Met aandacht voor energie- en kostenbesparingen.

2
Transparant

Transparantie staat voor ons voor openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid in onze samenwerking met u.

3
Deskundig

Met expertise op verschillende terreinen kunnen we uw VvE overal in bijstaan.

4
Zichtbaar

Onze ambitie is om u proactief en op professionele wijze te informeren en adviseren.

Onze services

Financieel beheer

LEES MEER


Financieel beheer

Waarom?

Goede controle over de financiële kant is een basisvoorwaarde voor transparant beheer. Het zorgt dat er adequaat gestuurd kan worden. Zo voorkomt u vervelende problemen zoals onverwachte exploitatiekosten of een extreme stijging van uw VvE-bijdrage.

Een financieel sterke VvE met voldoende reserves en een gezonde balans verhoogt daarnaast de waarde van uw appartement.

Wij zorgen voor gezond en transparant financieel beheer

Services

Dagelijks administratief beheer

Een up to date administratie is essentieel om onverwachte situaties direct te signaleren en er op in te spelen. Wij verzorgen de factuurcontrole, ledenadministratie en beheer van de bankrekeningen. Uw debiteuren- en crediteurenadministratie wordt ook door ons uitgevoerd.

Begrotingen

Wij stellen samen met het bestuur de begroting van uw VvE voor de korte en lange termijn op. Met een goede prognose voorkomt u verrassingen en kan de maandelijkse VvE bijdrage nauwkeurig bepaald worden.

Jaarstukken

De jaarstukken zijn de bewijslast van goed financieel beheer. Deze dienen voor iedereen duidelijk en transparant te zijn.

Online toegang

U heeft als appartementseigenaar en bestuur toegang tot Twinq, het online systeem waar u op elk moment de voor u relevante informatie kunt bekijken.

Technisch beheer

LEES MEER


Technisch beheer

Waarom?

Uw appartement houdt niet op aan uw voordeur. De gemeenschappelijke ruimten met bijbehorende voorzieningen zijn uw gezamenlijk bezit. Een goed onderbouwd onderhoudsplan, zowel op de lange als korte termijn, minimaliseert storingen en onverwachts onderhoud binnen uw appartementengebouw.

Onderhoud op lange en korte termijn houdt uw gebouw in optimale staat

Services

Preventief onderhoud

Aanvragen van offertes voor preventief onderhoud, bewaken en begeleiden van werkzaamheden door aannemers en installateurs.

Storingen en defecten

Door onze contacten met onderhoudsbedrijven kunnen we garanderen dat er snel wordt gereageerd op meldingen. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Meerjaren onderhoudsplan

Syndiq maakt een planning en begroting waardoor u inzicht krijgt in kosten op langere termijn. Onverwachte uitgaven kunnen hiermee voorkomen worden.

Energie-efficiënt

Wij kunnen u adviseren in het combineren van technisch onderhoud met energiebesparende maatregelen. Daarvoor brengen we de huidige staat van energiegebruik in kaart, signaleren mogelijke verbeteringen in duurzaamheid en geven aan in welke tijd de investeringen zich kunnen terugverdienen. Bovendien maken we u attent op de relevante subsidieregelingen waar u van kunt profiteren.

Juridisch advies

LEES MEER


Juridisch advies

Waarom?

Niet iedere eigenaar is op de hoogte van de plichten en rechten die behoren bij mede eigenaar zijn van een appartementengebouw. Duidelijke afspraken zorgen voor een prettige leefomgeving. Vragen die hierbij spelen zijn: Wat staat er in de akte? Voldoen wie hier aan? Aan welke wet- en regelgeving moet de VvE voldoen. Hoe worden geschillen met mede-eigenaren voorkomen?

Onze brede kennis van wet- en regelgeving rond gebouwen voorkomt problemen

Services

Opstarten en werking
Wij begeleiden en adviseren bij het ontstaan van de VvE en zorgen dat alle wettelijke verplichtingen worden nagekomen. Hierbij moet u denken aan het opzetten en inhoud van de splitsingsakte en de statuten van de VvE, inschrijven bij de Kamer van Koophandel, etc.
U kunt ons raadplegen met vragen over de werking van de VvE, bijvoorbeeld hoeveel leden er aanwezig moeten zijn om een beslissing te nemen in de ledenvergadering.

Betalingen

Bij achterstallige betalingen door eigenaren of leveranciers verzorgen we het opstarten en opvolgen van de invorderingsprocedures.

Geschillen en aansprakelijkheid

Wij adviseren, en eventueel bemiddelen, u bij geschillen met overheid, leveranciers of tussen bewoners, wijzend op de regelgeving en mogelijke oplossingen.
Syndiq kan eigenaren en bestuur helpen bij vragen over aansprakelijkheid.

Organisatorisch beheer

LEES MEER


Organisatorisch beheer

Waarom?

De ledenvergadering is het besluitvormingsorgaan van de VvE, In deze jaarlijkse vergadering worden besluiten genomen voor de toekomst. Een goed georganiseerde vergadering die duidelijk, goed gedocumenteerd en transparant is zorgt voor vertrouwen bij bewoners en een prettige leefomgeving.

Een goede organisatie zorgt voor vertrouwen en een prettige leefomgeving

Services

Voorbereiding

Wij zorgen dat de agenda met bijlagen op tijd verstuurd wordt, zodat elk VvE-lid zich kan voorbereiden op de ledenvergadering. Het inventariseren van mogelijke agendapunten onder de leden alsmede rapportage over de van technische kwaliteit van het gebouw en financiële situatie van de VvE zijn onderdeel van deze voorbereiding.

Vergadering

Wij zijn persoonlijk aanwezig op de vergadering en geven op heldere manier uitleg over de financiële, technische en juridische zaken.

Daarnaast begeleiden wij u zodat besluitvorming binnen de VvE conform de akte en het huishoudelijk reglement wordt nageleefd.

Conclusies

Syndiq zorgt voor het vastleggen van de beslissingen en activeren van de uitvoering.

Opstarten

Wij verzorgen voor u het opstarten van de VvE. In deze fase bent u bezig met de inrichting van uw appartement en alles wat daar bij komt kijken. Syndiq neemt uw zorgen voor het oprichten van de VvE uit handen.

De eerste stap voor een VvE is het organiseren van een oprichtingsvergadering. Syndiq begeleidt u bij deze vergadering op een transparante en duidelijke manier. Belangrijke aspecten zijn onder andere de eerste begroting, het bepalen van de VvE bijdragen, het opstellen van een (meerjaren) onderhoudsplan, beslissingen over dagelijks beheer van de gemeenschappelijke ruimtes.

VvE beheer met Syndiq voorkomt problemen, reduceert kosten en zorgt dat het gebouw in optimale conditie blijft.

Over ons

Wie zijn wij?

De dagelijkse leiding van Syndiq ligt bij Frank Chapelier. Samen met zijn collega's zorgt hij elke dag dat de bewoners van onze VvE’s kunnen wonen zonder zorgen.
MEER WETEN

Contacteer ons

Boulevard de Wielingen 32a
4506 JJ Cadzand-Bad

T. +31 117 222 111
info@syndiq.nl

Zorgeloos wonen is eenvoudig

Contacteer ons vrijblijvend. Wij komen graag langs om u te informeren hoe wij uw VvE kunnen ondersteunen.