Inloggen in Twinq

Syndiq gebruikt de software van Twinq voor de administratie van uw Vereniging van Eigenaren. Dagelijks worden in Nederland zo’n 24.000 appartementengebouwen (700.000 appartementsrechten) beheerd vanuit deze software.

De software van Twinq is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en ondersteunt alle processen van het beheer van VvE’s zoals het opstellen van de begroting, het bewaken van de ledenbijdragen, de eigendomsoverdracht van een appartementsrecht, het samenstellen van een actuele presentielijst en het voeren van de administratie. Ook het doorrekenen van het meerjaren onderhoudsplan behoort tot de standaard mogelijkheden van Twinq.

Klik op onderstaand logo van Twinq, dan kunt u (als eigenaar, bestuurder of andere belanghebbende) inloggen op het portaal van uw VvE voor o.a. kascontrole, reparatieverzoeken, vergaderstukken en overige informatie.