Syndiq Overstapservice

Overstappen naar Syndiq is eenvoudig, maar moet wel zorgvuldig gedaan worden. U zou hiervoor het onderstaande stappenplan moeten volgen. De volgorde van de stappen is belangrijk. Natuurlijk kunnen wij u hierbij ondersteunen en u ontzorgen.

 

Voor aanvang

 • Syndiq zal vooraf met u het stappenplan doornemen en adviseren.
 • Controleer wat de opzegtermijn is bij uw huidige VvE beheerder.
 • Vooruitlopend op een vergaderbesluit kan het bestuur ervoor kiezen om de bestaande overeenkomst al proforma op te zeggen. Met het opstellen van de proforma-brief kunnen wij u ondersteunen.

Voorbereiding ledenvergadering

 • Wij controleren voor u hoeveel stemmen u nodig heeft voor een rechtsgeldig besluit.
 • In de agenda van de ledenvergadering een agendapunt opnemen “Voorstel overstap VvE beheerder”.
 • Syndiq kan u eventueel helpen met het versturen van de uitnodigingen.
 • Als er voorafgaand aan de vergadering vragen zijn van leden, kan Syndiq u behulpzaam zijn met het beantwoorden van deze vragen.

De algemene of extra ledenvergadering

 • Toelichting geven om de overstap te bespreken. Syndiq kan de presentatie hiervoor verzorgen.
 • Stemming houden, stemmen tellen en besluit vastleggen.

Na de ledenvergadering

 • Notulen verzenden aan de eigenaren.
 • Besluit kenbaar maken aan de huidige VvE beheerder middels een opzeggingsbrief.

Overstap realiseren

 • Syndiq maakt een plan van aanpak voor de overdracht van de voormalige beheerder. Hierbij wordt het bestuur volledig ontzorgd maar wel op de hoogte gehouden.
 • Voorafgaand aan de overdracht wordt een (kennismakings-)gesprek met het bestuur ingepland om verdere afspraken te maken en een opname te doen in en buiten het gebouw.

Vragen omtrent overstappen?

Contacteer ons vrijblijvend. Wij helpen u graag verder.