Verplicht reservefonds per 1 januari 2021

Sinds 1 januari 2018 is Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars van kracht. 

Deze wet verplicht VvE’s om een jaarlijkse minimale reservering in het reservefonds te doen om zodoende voor groot onderhoud te sparen. Om VvE’s die ten tijde van het inwerking treden van de wet nog niet jaarlijks reserveerden de gelegenheid te geven dit alsnog te regelen, is er een overgangsperiode ingesteld van 3 jaar. Deze periode was per 31 december 2020 afgelopen. De hoogte van deze jaarlijkse reservering is in de wet vastgelegd en bedraagt:

  1. een bedrag dat door de vergadering van eigenaars is vastgelegd op basis van een goed meerjarenonderhoudsplan (kortweg MJOP genoemd), of
  2. ten minste 0,5 procent van de herbouwwaarde van het gebouw.

Indien er wordt gekozen voor de tweede optie heeft men alleen een indicatie en bestaat de mogelijkheid dat er te weinig reserve wordt opgebouwd. Maar mogelijk ook te veel, wat zou betekenen dat er ergens geld deels ongebruikt op een rekening staat. 

Derhalve is het verstandig om een gedegen MJOP op te stellen. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting van de wettelijke reservering doordat hierin een gefundeerde begroting van de onderhoudskosten wordt opgenomen. Daarnaast geeft een MJOP goed inzicht in de technische staat van het complex en of reserveringen aansluiten bij het benodigd onderhoud. Onvoorziene kosten worden hiermee grotendeels voorkomen, zodat ook plotselinge verhoging van de eigen bijdrage niet nodig hoeft te zijn. Regelmatig uitgevoerd onderhoud is van positieve invloed op de woning. Kortom: een goed opgesteld MJOP geeft zekerheid over de kwaliteit en staat van het complex.

Overigens kunnen eigenaren besluiten om niet te reserveren. Dit kan alleen indien 80% van de eigenaren hiermee akkoord gaan, het onderhoud vindt dan plaats op basis van eenmalige stortingen. Dat is te overwegen, maar of dit een goed idee is?